0

KURUMSAL KİMLİK

voopo voip

Kurumsal Kimlik nedir? Ve Nasıl Oluşturulur? 


Kurumsal kimlik olarak nitelendirilen kavram aslında adından da rahatlıkla anlaşılacağı gibi bir firmanın, kurumun, vakfın ya da bu tip başka oluşumların hem şirket içinde hem de şirket dışında duruşunu, davranışını, imajını temsil eden kavram, yani şirketin kimliğidir. 

Günlük hayatınızda saçınız, makyajınız, fiziksel görünümünüz sizin için ne kadar önemliyse bir kurum içinde bu fiziksel görünüm kurumsal kimliktir. İnternet siteniz, kartvizitiniz, logonuz, afiş ve broşürleriniz gibi birçok bileşen sizin kurumsal kimliğinizi oluşturur. 

 

Kısaca şunu söyleyebiliriz; 


Kurumsal kimlik bir kurumun iç ve dış dünyadan görünen dış yüzüdür.