0

PROJE GELİŞTİRME

voopo voip

PROJE NEDİR? 


Aslında proje için birçok tanım yapabiliriz. Basit olacak şekilde ise bir probleme çözüm bulma, bir eksiği giderme ya da beliren bir imkânı değerlendirmeye yönelik, sınırlı bir süre içinde yapılacak işler veya çalışmaların bütünüdür diyebiliriz. Daha basit bir tanımla buradan şunu çıkartabiliriz. Proje; kendisinden en az bir ürün, hizmet veya sonuç çıkarabilen bir kavramdır. 

Proje, önceden kararlaştırılmış bütçe ve belirli kaynaklar kullanılarak yapılır. Bir veya birden fazla kurum ve kuruluşlarca ortaklaşa ve onlar adına bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Projenin sonunda somut bir veri elde etmemiz gerekir. 

 

Projenin bazı temel özellikleri vardır; 

*Özgün olmalıdır. 

*Sonucu ölçülebilir veya değerlendirilebilir olmalıdır. 

*Sonucu elde edilebilir olmalıdır.  

*Mevcut şartlar ve imkânlarla, gerçekçi ve yapılabilir olmalıdır.  

*Zamana bağlı olmalıdır: Başlama ve bitiş süresi olmalıdır. 

 

PROJENİN ÖLÇÜTLERİ 


Projenin başarılı olması için gerekli ölçütler vardır. Proje Yönetiminde Ölçüt Yönetimi; 

*Maliyetleri düşürmek, 

*Kayıpları azaltmak, 

*Artan ve karmaşıklaşan projelerle ilgili yaklaşımları geliştirmek ve 

*Başarı ve performansı ölçümlemek için büyük fırsatlar sunmaktadır. Tüm bunları elde edebilmek için uyulması gereken ölçütlerden biri bütçeye uyulmasıdır. Zaman-maliyet-performans kavramları dikkatlice ele alınmalıdır. Etkili bir proje yönetimi için bu kavramların diğer kaynaklar ile birlikte kullanılması gerekir. 

 

PROJE YÖNETİMİ SÜRECİ 


İlk adım projeleri sınıflara ayırmak ve sonrasında önceliklendirme olmalıdır. 

Bu nedenle Proje Sürecinde yapılması gereken adımları 3 ana başlık altında toplayabiliriz. 

1) Proje Ölçeklendirme 

2) Proje Önceliklendirme 

3) Proje Yönetim Süreci 

 

Proje Ölçeklendirme 


*Proje ölçeklendirme kurumunuzun şartlarına paralel olacak şekilde dilediğiniz gibi yapmalısınız. Genel kullanım, KÜÇÜK/ORTA/BÜYÜK proje şeklinde yapılan sınıflandırmalardır. Böyle bir sınıflandırma yaparak her projede aynı detaylara girmenize gerek kalmayacaktır.  

*Proje Süresi, 

*Çalışma Eforu, 

*Maliyet, 

*Proje Risk Seviyesi vb. 

 

Proje Önceliklendirme 


Proje talebi iletildi, proje kararı verildi ve ilk aşama olarak projenin büyüklüğü tespit edildi. 

İkinci aşama olarak projenin önceliği belirlenmelidir. Bunun için de yine belirli ölçülebilir kriterler konmalı ve yoruma çok fazla açık olmayan bu kriterler ile projenin önceliği belirlenmelidir. Proje öncelik puanı, kurumun stratejik hedeflere ulaşmasında baz alınabilecek önemli bir değer olacaktır. Kullanılabilecek bazı örnek kriterleri paylaşacak olursak; 

*Talep Kaynağı 

*Uygulamaya Geçme Kolaylığı vb. 

Her bir kriter için puanlamalar belirlenmeli ve alınacak toplam skora göre projenin öncelik değeri belirlenmelidir. 

 

Proje Yönetim Süreci 


Bir projenin başarılı olması projenin yönetimine bağlıdır. Rekabet koşulları, maliyet analizleri, paydaşlar gibi faktörlerin tamamı dikkate alınmalıdır. Projede kimin, neyden, ne kadar fayda sağlayacağı açıkça belirtilmeli ve kaynaklar buna göre kullanılmalıdır. Proje “Başlatma, Planlama, Yürütme, İzleme ve Bitirme” olarak beş aşamada tamamlanabilir. Tüm bu adımlar için projeler matris yapıya göre yönetilmelidir. Yürütme aşaması projenin uygulanma aşamasıdır, somut girdiler yapılmalı ve çıktılar beklenmelidir. 

 

Projenizi Geliştirelim


Bir proje fikriniz varsa, profesyonel proje geliştirme faaliyetleri için Scout Teknoloji olarak bizden hizmet almayı deneyin. Firma olarak başlatmadan bitirme aşamasına kadar tüm proje geliştirme aşamalarında müşterilerimizin yanındayız. 

PROJE GELİŞTİRME HİZMETİ İÇİN HEMEN TEKLİF AL

Teklif Al
Şimdi Ara
Whatsapp İletişim