0

WEB TASARIM ,SOSYAL MEDYA , WEB PROJE, MOBİL UYGULAMA, SEO HİZMET SÖZLEŞMESİMadde 1 - Taraflar;


Sahrayı Cedid Mah.Halk Sok.Gül Apt.No:42 /D Kadıköy/İstanbul  adresinde ikamet eden Scout Teknoloji Tic.Ltd.Şti.  (bundan sonra firma olarak anılacaktır) ile ............... ……./….. adresinde  ikamet eden ....... …… (bundan sonra müşteri olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki koşullarla bir hizmet sözleşmesi akdolunmuştur.


Madde 2 - Konu;


İşbu sözleşmenin konusu, müşterinin iletişim, tanıtım, reklam ve benzeri hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu  web sitesi sosyal medya hizmeti seo hizmetinin firma tarafından hazırlanması hizmetidir.


Madde 3 - Tarafların Yükümlülükleri;


3.1. Müşterinin Yükümlülükleri


Müşteri, web tabanlı yazılımların düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli resim ve yazı bazlı dokümanları tedarik etmekle yükümlüdür.


Müşteri, web sitesini sözleşme süresi boyunca kullanma hakkına sahip olur.  Firma tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkının firmaya ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltıp dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder.


Müşteri, web sitesinde telif ve lisans haklarına muhalif program ve içerik yayınlanamaz; web sitesi içeriğinden tamamen kendisi sorumludur. 


Müşteri, oluşturduğu içeriğin Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İçeriğin aykırılığından doğabilecek aksaklıklardan ve dile getirilen tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu firmanın hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.


Müşteri, sözleşme tarihinden sonra, ….. gün/hafta içinde sözleşmeyi iptal edip kendisine kesilen faturaları iade ederek yapmış olduğu ödemeleri geri alma hakkına sahiptir. Ancak bu durumda, web sitesini teslim alamayacağını da kabul ve beyan eder.3.2. Firmanın Yükümlülükleri


Firma, müşterinin tanıtım ve reklam için ihtiyaç duyduğu yazılımları (web tasarımı) hazırlamakla yükümlüdür. Sözleşme ekinde maddelerle belirtilen web tasarım ……….ve yazılımının tamamlanmasından sorumludur. 


Firma, web tasarımını, ……..%..... hizmet bedelinin alınmasından itibaren …… iş günü sonunda yayınlanmaya hazır ve aktif hale getirmekle yükümlüdür.


Firma, müşterinin hizmetine sunduğu web sitesinin sözleşme süresi boyunca teknik aksaklıklar ve zaruretler dışında devamlılığını ve çalışabilirliğini taahhüt eder.


Firma, müşteriye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek hataları ve sorunları …saat/gün içerisinde düzeltmekle yükümlüdür.


Firma, müşteri için hazırlanmış tasarımdaki mevcut bölümlerdeki değişiklikler (komple tasarım değişikliği gerektirmeyen düzeltmeler) için, talebi değerlendirerek yerine getirip getirmeyeceğine kendisi karar verir.  Talebin yerine getirilmesine karar verilmesi durumunda gerekli etüdü tamamlandıktan sonra …..gün içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret (…......-TL / $ / € + KDV) karşılığında sisteme entegre edeceğini beyan eder. İmla hatalarını düzeltme, adres, telefon ekleme, çıkarma veya düzeltme gibi ufak değişimler ücretsizdir.


Web sitesi sadece firmanın belirlediği sunucularda yayınlanır. Müşteri istediği başka bir sunucuda web sitesinin yayınlanmasını talep edemez. 


Takip eden yıllarda, sitenin web alanı ve alan adı süresi bitmeden müşteriye bilgi vermekle yükümlüdür.


Web sitesi, istenen her türlü fonksiyonu yerine getirecek şekilde testleri tamamlandıktan sonra çalışır durumda yayımlandığı tarihten itibaren …. yıl süreyle firmanın garantisi altında olacaktır.


Madde 4 - Hizmet Süresi;


İşbu sözleşme ile taahhüt edilen hizmetin süresi …..(…….) yıl olarak belirlenmiştir, süre bitiminde iki taraf anlaşmaya varmak suretiyle hizmet süresini ücreti mukabilinde uzatabilirler.


Madde 5 - Hizmet Bedeli;


Hizmet bedeli, .....-TL / $ / € + KDV olarak belirlenmiş olup belirlenen bedelin % …..si iş başlangıcında, kalan %......si tasarım sürecinin bitiminde/ sitenin yayımlanacağı gün müşteri tarafından ödenecektir. Bu ödeme yapılmadan site yayımlanmaz.


Ödemeler sadece banka hesaplarına yapılabilir. Her ödemede, ödeme tutarı kadar fatura kesilir. Sözleşmenin yürürlükte olduğu süre içinde, vergilerde yapılacak değişiklikler, faturalara yansıtılır. Türk Lirası ile yapılan ödemelerde sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif satış kuru geçerlidir.


Müşteri, ödemelerden herhangi birinin gecikmesi durumunda, geciken gün başına %.... gecikme faizi uygulanacağını ve geciken ödemeyi faiziyle birlikte takip eden ….gün içinde yapacağını kabul ve taahhüt eder.


Ödemelerin yapılmaması durumunda, firma taahhüt ettiği hizmeti süresiz olarak iptal etme ve web sitesini yayından kaldırma hakkına sahiptir.


Madde 6 - Sözleşmenin Feshi;


Müşteri, verilen hizmetlerden memnun kalmadığı takdirde bunu firmaya yazılı olarak bildirerek  ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. 


Müşterinin programı sözleşmeye aykırı bir biçimde kullanımının tespiti ya da ödemesini zamanında yapmaması halinde firma sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Sözleşmenin feshi halinde önceki dönemlere ait ödemeler müşteriye iade edilmez.


Madde 7 - Uyuşmazlıklarda Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri;


İş bu sözleşmeden doğması muhtemel uyuşmazlıklar için İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.7 (yedi) maddeden ve  2 (iki) sayfadan oluşan işbu sözleşme taraflarca okunmuş kabul edilmiş ve  …./…./…. tarihinde imza altına alınmış olup taraflara birer suret verilmiştir.
        FİRMA                                   MÜŞTERİ

        Unvan       Unvan                  

         Kaşe             Kaşe 


EK: Web tasarım ve …….. yazılımı ile ilgili yapılacak çalışmalar


SATIŞ ÖNCESİ DESTEK & SORULARINIZ İÇİN 09:00-18:00 ARASINDA ARAYABİLİRSİNİZ.
Teklif Al
Şimdi Ara
Whatsapp İletişim